top of page

một sản phẩm thủ công, các công đoạn sản xuất thủ công và chất liệu thủ công cũng rất sản với các sản phẩm sản xuất đại trà, công nghiệp. phần dưới đây, tree hugger xin phép được giới thiệu các phương pháp để tạo ra một sản phẩm thủ công, các chất liệu làm nên sản phẩm.

 

dệt vải

nhuộm thủ công

thêu tay

vẽ batik

đắp vải

ikat/ nhuộm buộc sợi

 

bông

lanh (cây gai dầu)

tơ lụa

sợi sắn dây dại…

về tree hugger
cửa hàng
liên lạc

© tree hugger, 2021

bottom of page