top of page

Việt Nam là nhà của 54 dân tộc anh em. mỗi dân tộc có những văn hoá, tập quán và nghề thủ công truyền thống khác nhau. một trong những nghề thủ công lâu đời và phổ biển của các dân tộc thiểu số đó là dệt vải.
 
dệt vải được coi là di sản văn hoá quí giá được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của các tộc người. các công đoạn sản xuất, các kỹ thuật dệt và nhuộm vải từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, các hoa văn trên vải... là một phần quan trọng của tri thức dân gian.
 
để sản xuất một tấm vải thủ công cần nhiều công đoạn với sự tỉ mỉ và sáng tạo của những phụ nữ vùng cao.
 
các hoa văn trên vải thường mô phỏng hình ảnh cuộc sống sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng, hình ảnh hoa lá, cỏ cây, muôn thú và cảnh quan... tạo nên nét văn hoá đặc trưng của các dân tộc thiểu số.
 
màu nhuộm vải có nguồn gốc tự nhiên từ cỏ cây hoa lá, được nhuộm bằng tay và phơi dưới ánh mặt trời. mỗi sản phẩm là sự kết tinh vẻ đẹp của tự nhiên, chứa đựng nắng gió quê hương, tình yêu và ước mơ của người thợ thủ công, với khát khao duy trì các giá trị văn hoá truyền thống đang bị mai một từng ngày.
 
cùng với bạn, tree hugger xin được là một phần nhỏ bé trong việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, và quảng bá nét đẹp văn hoá Việt Nam thông qua các sản phẩm thủ công tự nhiên thân thiện với con người và môi sinh.
 
phần dưới đây, tree hugger cùng bạn tìm hiểu về đời sống và phong tục tập quán của một số nhóm dân tộc thiểu số có sản phẩm được được bày bán ở Tree Hugger.

về tree hugger
cửa hàng
liên lạc

© tree hugger, 2021

bottom of page