top of page

tree hugger là nơi lưu giữ văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số thông qua các sản phẩm thủ công.
 
các sản phẩm chủ yếu là vải làm tay và nhuộm tự nhiên, các sản phẩm thời trang, các sản phẩm trang trí nhà cửa, các sản phẩm mây tre đan và các tác phẩm nghệ thuật của đồng bào vùng cao.
 
sự tỉ mỉ trong từng công đoạn sản xuất, nguyên vật liệu nguồn gốc từ tự nhiên, câu chuyện và tình cảm chứa đựng trong mỗi sản phẩm thủ công của các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số: người Khùa, người Vân Kiều, người Dao, người Thái, người H’mông, người Cơ-tu, người Bana, người Ê-đê... đã thúc đẩy tree hugger lan toả những giá trị văn hoá quí giá đến với khách hàng gần xa.

về tree hugger
cửa hàng
liên lạc

© tree hugger, 2021

bottom of page